Vyhľadávanie

Zaujímavosti

BOHOSLUZBY-Svidnik

Meniny

Včera: Ida,Liana
Dnes: Miloslava
Zajtra: Jaromír
Pozajtra: Vlasta

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 20. 05. 2013
Liturgie od 20. 05. 2013 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 19 Máj 2013 19:56

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

20.  05.  2013 - 26.  05.  2013

 

 

 

PONDELOK

20. 05. 2013

Pondelok Svätého Ducha, Najsvätejšia Trojica

 Sprievod okolo chrámu

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N. SK

Zdr. a Bož. pož. Peter, Helena     

CS

UTOROK

21. 05. 2013

Apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Jaroslav, Damián, Dianka

S

STREDA

22. 05. 2013

Mučeník Bazilisk

 

 

 

 

 

18:00

 

+! Jozef Vasilenko – 40 dňová  

CS

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

23. 05. 2013

Prepodobný vyznávač Michal

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

+! Mária s panychídou

CS

 

19:00

N.SK

Adorácia Najsvätejšej Eucharristie

 

PIATOK

24. 05. 2013

Prepodobný Simeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. rod. Musilovej

S

 

 

 

 

SOBOTA

25.05. 2013

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

 

7:00

N.SK

„na úmysel bohuznámej osoby“

 

S

10:00

N. SK

Spoveď pred  prvým svätým prijímaním!!!

 

 

 

 

 

Nedeľa

1. nedeľa po Päťdesiatnici – všetkých svätých

26. 5. 2013

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť – prvé sväte prijímanie!!!

S

14:00

N-SK

Večiereň

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

24. 5. 2013 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

25. 05. 2013 Metropolitná púť do Krakova. 

Posledná úprava Nedeľa, 19 Máj 2013 19:57
 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 3.94.202.172, 3.94.202.172

Pripojených:

Máme online 20 hostí 
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
(katolícky kňaz, katedrála sv.Víta na Pražskom hrade, 28.9.2018)
www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&t=16s


© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2020